​Hjælp til den svære tid

Få en smuk og minderig afsked

​Bedemand med fokus på omsorg og tryghed

Gravsted til kister og urner​

I forbindelse med en begravelse eller en urnenedsættelse skal der vælges et gravsted eller et urnegravsted. Det kan for eksempel være et gravsted med plads til en eller flere kister, eller det kan være et urnegravsted med plads til en eller flere urner. Det kan også være på en såkaldt ”fællesplæne”, hvor der ikke er nogen synlig markering af de enkelte gravsteder.

Hos Brande Begravelsesforretning står vi klar med rådgivning og vejledning samt praktisk hjælp i forbindelse med valg af gravsted. 

Vi hjælper blandt andet til i Brande, Herning, Gjellerup og Arnborg samt Lind, men vi kan også være behjælpelige i andre omkringliggende områder.

Fredningsperiode for kiste- og urnegravsted

Der er en fredningsperiode for, hvor lang tid man kan beholde det valgte gravsted eller urnegravsted.

For kistebegravelser gælder denne fredningsperiode på mindst 20 år, mens der ved urnegravsteder er en fredningsperiode på mindst 10 år. Der kan være andre fredningsperioder alt efter hvor i landet man skal have gravsted.​

Hvad koster et gravsted?

Hvor meget et gravsted koster afhænger af den valgte kirkegård. Hver kirkegård fastsætter nemlig selv priser for, hvor meget brugsretten til et gravsted koster.

Kontakt os og hør mere eller få praktisk hjælp

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere informationer omkring de forskellige typer gravsteder eller hvis du har brug for praktisk hjælp i forbindelse med at planlægge en begravelse eller bisættelse.​

Søren Moesgaard & Birgit Moesgaard

I 2014 valgte vi at blive certificeret som bedemand, 

og er områdets eneste

ISO9001 godkendte bedemænd​

Brande Begravelsesforretning

v/ Birgit og Søren Moesgaard

Markedspladsen 1, 7330 Brande

​Telefon: 97 18 02 46

​E-mail: s.moesgaard@mail.tele.dk