​Hjælp til den svære tid

Få en smuk og minderig afsked

​Bedemand med fokus på omsorg og tryghed

Når nogen dør

​Folderen kan give svar på mange spørgsmål i forbindelse med dødsfald.

Både før, under og efter.

Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Denne pjece er skrevet som en hjælp til pårørende. En hjælp til at komme lettest muligt igennem de praktiske problemer og til at give plads til det, der er vigtigst. At tage en fredelig og god afsked med et familiemedlem eller en nær ven. Ligeledes kan pjecen være en hjælp for dem, der ønsker at forberede sig bedst muligt, inden livet slutter.

Pjecen er udgivet af foreningen Danske Bedemænd, hvis medlemmer varetager 70 procent af alle begravelser i Danmark.

De cirka 285 medlemmer er underlagt foreningens etiske og faglige regler og tilknyttet et klageudvalg og en garantifond.

Søren Moesgaard & Birgit Moesgaard

I 2014 valgte vi at blive certificeret som bedemand, 

og er områdets eneste

ISO9001 godkendte bedemænd​

Brande Begravelsesforretning

v/ Birgit og Søren Moesgaard

Markedspladsen 1, 7330 Brande

​Telefon: 97 18 02 46

​E-mail: s.moesgaard@mail.tele.dk